Mgr. Klára
Gelnarová

 

Jsem terapeutka a koučka.

Potkejme se v Brně nebo na Skypu.

Absolvovala jsem tříletý psychoterapeutický výcvik v satiterapii (terapie všímavostí).

Jsem absolventkou akreditovaného koučovacího výcviku.

Léta jsem se věnovala pomoci lidem s poruchami příjmu potravy – osobně, na telefonické krizové lince a v internetové poradně, pořádala jsem semináře.

Dnes pomáhám lidem v nejrůznějších životních situacích. Dělám to, co pro mě má hluboký smysl, nacházím se svými klienty znovu jejich radost ze života, lásku k sobě, vnitřní klid a spokojenost.

Terapie poruch příjmu potravy

V rámci své čtyřleté terapeutické praxe s klienty a také pětiletého působení v Centru Anabell, které se zaměřuje na poruchy příjmu potravy, jsem provázela mnoho lidí na cestě ze zacykleného kruhu poruch příjmu potravy. Každý příběh byl individuální, ale společné bylo utrpení a bezmoc, kterou si lidé zažívali, pocit bezvýchodnosti. Chtěla bych vás podpořit, abyste na své potíže a trápení nebyli sami. Nabízím vám bezpečné místo plné přijetí, ať už se nacházíte v jakékoliv fázi. Na terapii se nesetkáte s hodnocením, nátlakem, s instrukcemi, co máte ve svém životě dělat jinak. Terapie vychází z vašeho přání, cíle, záměru, na tomhle poli se budeme pohybovat.

Mentální anorexie, mentální bulimie, záchvatovité přejídání nebo jiné formy poruch příjmu potravy přichází do života často pomalu a zpočátku i nenápadně. Na začátku totiž mnohdy převažují výhody a druhá strana mince se začne ukazovat až po čase. A tak může být náročnější prohlédnout, že se něco děje. Třeba teď tápete, nejste si jistí, jestli se to týká i vás nebo je těžké si připustit, že ano. I o této nejistotě a zmatku se můžeme na sezení bavit a zorientovávat se tak v tom, co prožíváte a jak vám v tom je. To je totiž ten nejjasnější ukazatel – váš vlastní pocit v těle. A já vám mohu pomoci vytvářet prostor, kde svým signálům z těla, pocitům, potřebám budete moct lépe porozumět, vnímat je.

Jak terapie probíhá?

Jsem připravená vám na sezení věnovat plnou pozornost. Pustit se s vámi do prozkoumávání neznámých, možná i děsivých, vod vašeho života. Na této cestě vám budu průvodcem a podporou. Je pro mě důležité, abyste se na sezeních cítili bezpečně a mohli si dovolit vystupovat ze svých známých vzorců. To vše ve vašem tempu, s mým respektem k tomu, v jaké životní situaci zrovna nacházíte. Pro tuhle cestu je základním kamenem důvěra v našem terapeutickém vztahu.

Na terapii ode mne nedostanete rady, ani návody, které by vám krůček za krůčkem nastínily postup z tíživé situace. Každý jsme individuální, každý má jiné zkušenosti, jinou výchovu, silné a slabé stránky, pohled na svět. A s touto vaší rozmanitostí budeme pracovat. Nejprve se v ní zorientujete, a pak můžete stavět na tom, co je zdrojem dobrého ve vašem životě a měnit to, co je nefunkční. Všechny nápady, které budou na terapii přicházet, budou vycházet z vašeho vlastního poznání, z vaší vnitřní moudrosti. A to Vám otevře nové možnosti jednání ve vašem životě.

Na terapii dávám velkou pozornost práci s tělem, s prožitky. Můžete se tedy těšit na hravé techniky či vizualizace.

Klíčovým prvkem celého procesu je všímavost (mindfulness). Díky ní se můžete začít posouvat směrem, který si určíte. A začít kráčet svým životem vědoměji, přítomněji, radostněji.

Úlevu a změnu můžete cítit již po pár sezeních. Zároveň je potřeba říci, že terapie jde do hloubky a často je to tudíž dlouhodobý proces, který vyžaduje vaší chuť a motivaci ke změně.

Ceník

  • Individuální terapie 50 minut
    1000 Kč
    * Možnost terapie přes Skype

Objednaný termín sezení je závazný. V případě zrušení sezení z vaší strany méně než 48 hodin předem vám bude účtován storno poplatek ve výši 100 %.

Kontakt

Mgr. Klára Gelnarová
Tel.: +420 739 962 233

www.facebook.com/Mgr.Klara.Gelnarova
Sezení probíhají na adrese: Moravské náměstí 3, 602 00 Brno – střed
IČO: 05994683 · Podnikatel je zapsán do živnostenského rejstříku.

Napište mi

Zvažujete, že byste začali docházet na terapii, ale napadá vás k tomu spousta otázek, které vás brzdí a podněcují strach? Můžete mi napsat a nastínit svůj příběh. Při osobním setkání na terapii můžeme navázat na to, co jste mi již napsali.

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.