Mgr. Klára
Gelnarová

 

Jsem terapeutka a koučka.

Potkejme se v Brně nebo na Skypu.

Absolvovala jsem tříletý psychoterapeutický výcvik v satiterapii (terapie všímavostí).

Jsem absolventkou akreditovaného koučovacího výcviku.

Léta jsem se věnovala pomoci lidem s poruchami příjmu potravy – osobně, na telefonické krizové lince a v internetové poradně, pořádala jsem semináře.

Dnes pomáhám lidem v nejrůznějších životních situacích. Dělám to, co pro mě má hluboký smysl, nacházím se svými klienty znovu jejich radost ze života, lásku k sobě, vnitřní klid a spokojenost.

Terapie poruch příjmu potravy

V rámci své čtyřleté terapeutické praxe s klienty a také pětiletého působení v Centru Anabell, které se zaměřuje na poruchy příjmu potravy, jsem provázela mnoho lidí na cestě ze zacykleného kruhu poruch příjmu potravy. Každý příběh byl individuální, ale společné bylo utrpení a bezmoc, kterou si lidé zažívali, pocit bezvýchodnosti. Chtěla bych vás podpořit, abyste na své potíže a trápení nebyli sami. Nabízím vám bezpečné místo plné přijetí, ať už se nacházíte v jakékoliv fázi. Na terapii se nesetkáte s hodnocením, nátlakem, s instrukcemi, co máte ve svém životě dělat jinak. Terapie vychází z vašeho přání, cíle, záměru, na tomhle poli se budeme pohybovat.

Mentální anorexie, mentální bulimie, záchvatovité přejídání nebo jiné formy poruch příjmu potravy přichází do života často pomalu a zpočátku i nenápadně. Na začátku totiž mnohdy převažují výhody a druhá strana mince se začne ukazovat až po čase. A tak může být náročnější prohlédnout, že se něco děje. Třeba teď tápete, nejste si jistí, jestli se to týká i vás nebo je těžké si připustit, že ano. I o této nejistotě a zmatku se můžeme na sezení bavit a zorientovávat se tak v tom, co prožíváte a jak vám v tom je. To je totiž ten nejjasnější ukazatel – váš vlastní pocit v těle. A já vám mohu pomoci vytvářet prostor, kde svým signálům z těla, pocitům, potřebám budete moct lépe porozumět, vnímat je.

Jak terapie probíhá?

Jsem připravená vám na sezení věnovat plnou pozornost. Pustit se s vámi do prozkoumávání neznámých, možná i děsivých, vod vašeho života. Na této cestě vám budu průvodcem a podporou. Je pro mě důležité, abyste se na sezeních cítili bezpečně a mohli si dovolit vystupovat ze svých známých vzorců. To vše ve vašem tempu, s mým respektem k tomu, v jaké životní situaci zrovna nacházíte. Pro tuhle cestu je základním kamenem důvěra v našem terapeutickém vztahu.

Na terapii ode mne nedostanete rady, ani návody, které by vám krůček za krůčkem nastínily postup z tíživé situace. Každý jsme individuální, každý má jiné zkušenosti, jinou výchovu, silné a slabé stránky, pohled na svět. A s touto vaší rozmanitostí budeme pracovat. Nejprve se v ní zorientujete, a pak můžete stavět na tom, co je zdrojem dobrého ve vašem životě a měnit to, co je nefunkční. Všechny nápady, které budou na terapii přicházet, budou vycházet z vašeho vlastního poznání, z vaší vnitřní moudrosti. A to Vám otevře nové možnosti jednání ve vašem životě.

Na terapii dávám velkou pozornost práci s tělem, s prožitky. Můžete se tedy těšit na hravé techniky či vizualizace.

Klíčovým prvkem celého procesu je všímavost (mindfulness). Díky ní se můžete začít posouvat směrem, který si určíte. A začít kráčet svým životem vědoměji, přítomněji, radostněji.

Úlevu a změnu můžete cítit již po pár sezeních. Zároveň je potřeba říci, že terapie jde do hloubky a často je to tudíž dlouhodobý proces, který vyžaduje vaší chuť a motivaci ke změně.

Ceník

  • Individuální terapie 50 minut
    900 Kč
    * Možnost terapie přes Skype
    * Balíček 10 sezení 8000 Kč (platnost 6 měsíců)

Objednaný termín sezení je závazný. V případě zrušení sezení z vaší strany méně než 48 hodin předem vám bude účtován storno poplatek ve výši 100 %.

Kontakt

Mgr. Klára Gelnarová
Tel.: +420 739 962 233

www.facebook.com/Mgr.Klara.Gelnarova
Sezení probíhají na adrese: Moravské náměstí 3, 602 00 Brno – střed
IČO: 05994683 · Podnikatel je zapsán do živnostenského rejstříku.

Napište mi

Zvažujete, že byste začali docházet na terapii, ale napadá vás k tomu spousta otázek, které vás brzdí a podněcují strach? Můžete mi napsat a nastínit svůj příběh. Při osobním setkání na terapii můžeme navázat na to, co jste mi již napsali.